Mỗi ngày chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn.

Hãy làm theo các bước sau trước khi gửi một tin nhắn.

1- Tìm kiếm câu hỏi của bạn trong trang Trợ giúp của chúng tôi.

2- Đặt câu hỏi của bạn trong diễn đàn.

Nếu bạn không có kết quả tốt, xin vui lòng viết thư cho chúng tôi tại địa chỉ này.

©2020 KingEshop