எப்படி நான் படத்தை நீக்க முடியும்
வணக்கம்,

நான் பக்கத்தில் படங்களை நீக்க வேண்டும். எப்படி பக்கத்தில் படங்களை நீக்க?

முன்கூட்டியே நன்றி.
பெயர் : பிராங்க்
அளவீடுகளும் : 4218
தேதி : 2015-03-07
கிகி ...
வணக்கம்,

நீங்கள் உங்கள் கடை நிர்வாகம் செல்ல வேண்டும். நீங்கள் பின்வரும் உதவி பக்கம் படிக்க வேண்டும்:

http://www.kingeshop.com/How-to-delete-an-image-in-the-editor-bbegahaaaaaa.asp

இந்த பக்கம் ஆங்கிலத்தில் உள்ளது ஆனால் நீங்கள் கூகிள் பயன்படுத்த முடியும்.
2015-03-08
இந்த செய்திக்கு பதில்
புனைப்பெயர்
மின்னஞ்சல் (விரும்பினால்)
செய்தி
படத்தை நகலெடுத்து

©2020 KingEshop